Чархпалак

Чархпалак
Users 9.4
1997 год
Узбекистан
Описание
Сериал қамоқдан қайтган бир кишининг пароканда бўлиб кетган оиласини яна қайта тиклаши ва шу жараёнда одамларнинг бир-бирига муносабати ҳақида. Ана шу оиласини қайта тиклаш жараёнида атрофидаги одамларнинг – кимнинг аслида ким эканлиги очилиб боради
Оригинальное название: Чархпалак
Языки: Узбекский

Рекомендуемые